Επώνυμο Όνομα Έτος θανάτου
Αβραμέα Άννα 2008
Αλεξίου Στυλιανός 2013
Αναστασίου Ιωάννης 1987
Βρανούση Έρα 2006
Βρανούσης Λέανδρος 1993
Γαλάβαρης Γεώργιος 2003
Γκόφας Δημήτριος 2003
Δετοράκης Θεοχάρης 2023
Δρακοπούλου Ευγενία 2021
Δρανδάκης Νικόλαος 2004
Ζακυθηνός Διονύσιος 1993
Ζαχαριάδου-Οικονομίδου Ελισάβετ 2018
Ζέπος Παναγιώτης 1985
Ζίας Νικόλαος 2020
Θεοχάρη Μαρία 2004
Καλλιγάς Μαρίνος 1985
Καραγιαννόπουλος Ιωάννης 2000
Κομίνης Αθανάσιος 2006
Κριαράς Εμμανουήλ 2014
Μανάφης Κωνσταντίνος 2021
Μανούσακας Μανούσος 2003
Μαυρομμάτης Λεωνίδας 2002
Μουρίκη Ντούλα 1991
Μπόνης Κωνσταντίνος 1990
Μπούρας Χαράλαμπος 2016
Νικονάνος Νικόλαος 2024
Οικονομίδης Νικόλαος 2000
Οικονομίδου-Καραμεσίνη Μάντω 2015
Πάλλας Δημήτριος 1995
Παναγιωτάκης Νικόλαος 1997
Πάντος Δημήτριος 2014
Παπαμαστοράκης Τίτος 2010
Παπαστάθης Χαράλαμπος 2012
Παπούλια Βασιλική 2014
Πέννα Βασιλική 2018
Πιτσάκης Κωνσταντίνος 2012
Πολέμης Δημήτριος 2005
Πολίτης Λίνος 1982
Σβορώνος Νικόλαος 1989
Σοφιανός Δημήτριος 2008
Σπέντζας Σάββας 2015
Σφυρόερας Βασίλειος 2015
Τσιρπανλής Ζαχαρίας 2023
Τωμαδάκης Ευτύχιος 2021
Χαιρέτη Μαρία 2015
Χατζηδάκης Μανόλης 1998
Χατζηνικολάου-Μαραβά Άννα 2005
Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη 2012
Χρόνη Μαρία 2023