Στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου διαλέξεων του Ε.Κ.Β.Μ.Μ. «Από τον Ευφράτη στην Ερυθρά θάλασσα: Διαδρομές πολιτισμών στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη βυζαντινή περίοδο», η διάλεξη του καθηγητή Koray Durak με θέμα «Syria as commercial bridge between the Byzantine and the Islamic worlds in the early medieval period» μετατίθεται από τις 10/4 στις 26/4, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.

Σύνδεσμος παρακολούθησης:

https://us06web.zoom.us/j/88052132742)