Η Οργανωτική Επιτροπή της Α΄ Συνάντησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων Βυζαντινής Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, η οποία απαρτίζεται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ειδίκευσης Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας Πατρών, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην Α΄ Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων, που θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020.

Στη Συνάντηση καλούνται να συμμετάσχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες της Βυζαντινής Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος των μεταπτυχιακών σπουδών τους, και να παρουσιάσουν τη Διπλωματική Εργασία τους, καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες των ίδιων γνωστικών αντικειμένων. Οι ανακοινώσεις θα έχουν διάρκεια 15-20 λεπτά και θα γίνουν κατά προτίμηση στην ελληνική γλώσσα και δευτερευόντως στην αγγλική, γαλλική και γερμανική.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με ανακοίνωση παρακαλούνται να στείλουν δήλωση συμμετοχής και περίληψη της ανακοίνωσής τους (περίπου 350 λέξεων) έως τις 31 Ιουλίου 2020 στο email: [email protected].

Στους ενδιαφερόμενους θα χορηγηθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής στις εργασίες της Συνάντησης.

Οργανωτική Επιτροπή
Κονδύλη Άννα
Λαγού Άρτεμις
Τρουπή Ευθυμία
Φύτρου Χριστοφόρα

Επιστημονική Εποπτεία
Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία
Νούσια Φεβρωνία

Εγκύκλιος