Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Νάπολης διοργανώνει έκθεση με θέμα «Bizantini. Luoghi, simboli e comunità di un impero millenario» Βυζαντινοί. Τόποι, σύμβολα και κοινότητες μίας χιλιετούς αυτοκρατορίας, στην οποία το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει με 158 αντικείμενα από Μουσεία και Εφορείες Αρχαιοτήτων, μεταξύ των οποίων και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Η έκθεση θα διαρκέσει έως 13 Φεβρουαρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση και στους συνδέσμους:

https://mann-napoli.it/en/home-english/

https://mann-napoli.it/bizantini/

PHOTO-2022-12-14-08-54-45