Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού φιλοξενεί την έκθεση «Βυζαντινή Σαγήνη – Κοσμίδια χρυσοῦ καὶ λίθων πολυτελῶν δημιουργηθέντα»έως 17 Νοεμβρίου 2019.