Ηλεκτρονική βάση ενημέρωσης

Για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής βάσης ενημέρωσης
εργάσθηκαν οι συνάδελφοι:
Γεράσιμος Μέριανος
Νικόλαος Λιβανός
Μαρία Χρόνη

 

Η ηλεκτρονική βάση ενημέρωσης δημιουργήθηκε προκειμένου να ενημερώνουν οι έλληνες βυζαντινολόγοι τους συναδέλφους για τις πρόσφατες ή υπό εξέλιξη δημοσιεύσεις τους και ευρύτερα τις επιστημονικές δραστηριότητές τους. Κάθε ερευνητής έχει τη δυνατότητα να καταχωρίσει ο ίδιος στη βάση τα στοιχεία που επιθυμεί.


Η διαδικασία καταχώρισης είναι η εξής:

  1. Επιλογή της αντίστοιχης κατηγορίας (π.χ. δημοσιεύσεις, συνέδρια, επιστημονικά προγράμματα).
  2. Καταχώριση των στοιχείων, όπως αυτά ζητούνται στα πεδία της βάσης (π.χ. συγγραφέας, τίτλος, συλλογικός τόμος κ.λπ.).
  3. Ένταξη στην αντίστοιχη θεματική ενότητα, εάν πρόκειται για δημοσίευση (π.χ. ιστοριογραφία, κωδικολογία, πολιτική ιστορία).

Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις θα περιληφθούν μελέτες, άρθρα κ.λπ., που εκδόθηκαν από το 2010 και εξής.
Αφού ελεγχθούν τα στοιχεία από τον διαχειριστή, θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική βάση ενημέρωσης.

Ο χρήστης της ηλεκτρονικής βάσης ενημέρωσης μπορεί να αναζητήσει συγγραφείς και γνωστικά αντικείμενα / θεματικές ενότητες μεταβαίνοντας στην ένδειξη Αναζήτηση.

Διαχείριση ηλεκτρονικής βάσης ενημέρωσης:

Μαρία Χρόνη
Δρ. Βυζαντινής Φιλολογίας
Ηλ. διεύθ. chronemaria@yahoo.com